Boyama

Uşaqlar üçün boyama-ŞƏKİL №1

Uşaqlar üçün təqdim etdiyimiz bu boyamanın adına "Ana və uşaqlar"  adı verə bilərik.Hər bir ailədə olduğu kimi ananın ailədəki mövqeyi və uşaqlar üzərindək haqqları hər birimizə məlumdur.Uşaqlarımızın demək olar ki,hər gün qarşılaşdığı bir mənzərəni öz rəngli qələmləri ilə boyamaları onlar üçün daha maraqlı olacaqdır.

Uşaqlar üçün boyama-ŞƏKİL №2

Uşaqlar üçün təqdim etdiyimiz bu boyamanın adına "Hicrət"  adı verə bilərik.Bildiyimiz kimi müsəlmanlar miladın 622-ci ilində Məkkədən Mədinəyə hicrət etmişlər.

Uşaqlar üçün boyama

Uca Rəbbimiz yaşadığımız bu kainatı və onun içindəki hər bir varlığı özünə məxsus şəkildə və rənglərdə xəlq etmişdir.Təbiki bütün bu gözəllikləri və bu rəngarənglikləri insan üçün yaratmışdır.Bir anlıq ətraf aləmin ağ və qara rənglərdən ibarət olduğunu düşünsək necə də can sıxıcı və yaşamaq üçün mümkünsüz olduğunun fərqində olarıq.Bu da uca Rəbbimizin bizə qarşı olan sonsuz rəhmətlərindən biridir.

Uşaqlar üçün boyama-ŞƏKİL №3

Uşaqlar üçün təqdim etdiyimiz bu boyama şəklinin adına "Hicablı qız"  adı verə bilərik.Bu boyama şəkli balaca qız uşaqları üçün maraqlı ola bilər.