Ümumi

Müasir corablara məsh çəkməyin hökmü

Rəhimli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! Müsəlmanın namazı və dəstəmazı ilə bağlı bütün məsələlər çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Dəstəmaz və namazla bir-başa bağlı olan məsələlərdən biri də məstlərə məsh çəkmək məsələsidir; daha dəqiq desək nazik corablara məsh çəkməklə bağlıdır. Son zamanlar məsələnin müsəlmanlar arasında müzakirə edilməsi gözəl bir əlamətdir. Müsəlmanların gündəlik ibadətlərində ehtiyac duyduqları məsələlər barəsində öyrənməkləri zəruridir.

Müasir corablar məsh üçün yararlıdırmı? Biz bildiklərimizə əsaslanaraq bu cür corablara məsh çəkməyin caiz olmadığına etiqad edirik. Sünnətə tabe olmağa çalışan səmimi qardaşlarımız məsələni səylə öyrənməyə çalışırlar. Bu barədə bizimlə razılaşmayan qardaşlarımız nazik corablara məsh çəkmək barədə bəzi dəlillər zikr edirlər və bizim dəlillərimizlə razılaşmırlar. Allahın izni ilə bu kiçik məqaləmizdə bu barədə gətirilən dəlillərə cavab verməyə çalışacağıq və  gəlib keçmiş məzhəblərin, fəqihlərin görüşləri ilə tanış olacağıq.

Yeni doğulmuş uşaqla bağlı bəzi sünnətlər

Tez-tez qarşılaşdığımız suallardan biri də yeni dünyaya gəlmiş uşaqlarla bağlı sünnətlər haqqındadır. Sözsüz ki, yeni doğulmuş  uşağın mübarək sünnətlə həyata qədəm qoyması uşaq üçün xeyirli və bərəkətlidir. Bu barədə müsəlmanların maariflənməkləri  və bu sünnətləri canlandırmaqları çox əhəmiyyətlidir. Bu səbəbdən mövzu haqqında kiçik bir yazı hazırladıq. Bu sünnətləri bir-bir  tərtiblə qeyd edirik.

Sələfi Saleh və Ramazan

MÜBARƏK RAMAZAN  AYINI NECƏ QARŞILAMALIYIQ?

“İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və haqqı batildən ayıran Quran, ramazan ayında nazil edilmişdir...”. (Bəqərə, 2/185)

Allah Təala, Ramazan ayına, Rəsulullahın – salləllahu aleyhi va səlləm – bildirdiyi kimi digər aylardan fərqli bir çox xüsusiyyət və üstünlük vermişdir ki, bəzilərini belə sıralaya bilərik:

Elm tələbi üçün evliliyi təxirə salmaq

Allaha həmd olsun ki, bu mübarək dini öyrənməyə həvəsli olan gənclərimiz çoxdur. Şəriət elmləri insanın həm bu dünyada, həm də Axirətdə xoşbəxt olması üçün ən önəmli elmlərdir və bu elmi erkən yaşlardan tələb etməyə səy göstərmək çox əhəmiyyətlidir. Biz də cavan qardaşlarımızı həvəsləndirmək istəyirik. Onların tutduqları bu şərəfli yol haqqında, bu yolun xeyri və bərəkəti haqqında eninə-boluna danışmaq olar. Bu yazımızda isə biz yalnız bir məsələyə toxunmaq istəyirik.

Qadınlara üzün tükünü almaq

Müsəlman qadınların maraqlandığı suallardan biri də üzün tükünü təmizləmək və qaşları almaq məsələsidir. Digər məsələlər kimi bu məsələ haqqında da pak şəriətimiz söz açmışdır. Şəriət üzrə mütəxəssis olan fəqihlərimiz bu mövzunu bir çox tərəfdən müzakirə ediblər və fərqli görüşlərə varıblar. Bu mövzu barədə müsəlmanlara faydalı olması məqsədilə bəzi məlumatları bölüşəcəyik.