Tarix

Müaviyə Əlini söyməyi əmr edibmi?

Peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – səhabələrindən biri olan Müaviyə bin Əbi Sufyan haqqında daha əvvəl kiçik bir risalə yazmışdıq və o risalədə bəzi şübhələrə cavab verilmişdi. Çox təəssüf ki, son zamanlar özlərini sünni adlandıran bir qövm Müaviyənin şəxsiyyətini öldürmək üçün bir təbliğat kampaniyasına başlayıb və bunun üçün açdıqları mövzunu dəridən, qabıqdan çıxaraq tapdıqları nəqllər ilə doldurmağa çalışırlar. Biz bu yazımızda onların Müaviyə haqqında yazdıqlarının hamısı haqqında rəyimizi bildirməyəcəyik, lakin o şübhələrdən birinə toxunacağıq.

İmam Əhməd fəqih olaraq

Imam Əhmədin fəqih olması artıq ümmət arasında qəbul edilmiş bir faktdır. Artıq neçə əsrdir ki, alimlərimiz onu fəqihlər arasında zikr edirlər və bir müctəhid kimi onun məzhəbinə təqlid etməyi caiz görürlər. Tarixin müəyyən dövründə bu məsələ haqqında bəzi mübahisələr olmuş və ötüb keçmişdir. Bizim zamanımızda bəzi işsiz-gücsüz adamlar bu məsələni ortaya çıxarıblar və İmam Əhmədin məqamını insanların gözündə kiçiltmək məqsədi ilə onun fəqih olmasına, əqaiddə bir imam olmasına şəkk gətirməyə çalışırlar. Ona görə də bu yazımızda İmam Əhmədin fəqih olduğunu bir neçə yöndən göstərməyə çalışacağıq ki, insanların ürəyində şübhəyə yer olmasın.

Nəsiminin dərisi soyulubmu?

Azərbaycanın tarixçi və şərqşünas alimlərindən olan akademik Ziya Bünyadov elmdə həmişə öz orijinal araşdırma və məqalələri ilə yadda qalıb. Uzun müddət Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru və Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti olmuş alim xilafət dövrünün və VII-XIII əsr Azərbaycan tarixinin tədqiqatçısı idi.

Ly Mai qətliamı

1968-ci ilin mart ayının 16-sında amerikalı əsgərlər Vyetnamın şimalında yerləşən My Lai kəndinə tərəf yaxınlaşır, daha sonra iyirminci əsrin ən dəhşətli, ən faciəli qətliamlarından biri baş vermişdir. Amerika ordusunun rəsmi fotoqrafı Ron Haeberle’nin hadisə yerindən çəkdiyi canlı şəkillər bu qətliamın dəhşətini insanların diqqətinə çatdırırdı.

Ömər ilə Umm Kulsumun evliliyi

Tarixdən məlumdur ki, Ömər bin əl-Xattab ilə - radiyallahu anhu - Əlinin qızı Umm Kulsum - radiyallahu anhə - ailə həyatı qurublar. Həm sünnilərin, həm də şiə tarix alimlərinin qəbul etdikləri bu tarixi fakt şiələrin qurduqları əfsanəni məhv edir. Şiələr Ömər ilə Əli arasında bir ədavətin olduğunu iddia etdikləri halda tarix onların dediklərinin əksini göstərir. Məgər insan öz qızını düşməninə ərə verərmi?!

Aktual Mövzular

Tarixdən Səhifələr

Nəsiminin dərisi soyulubmu?

Çoxumuza ədəbiyyatdan və Nəsimi haqqında çəkilmiş filmdən məlumdur ki, şairi edam etmədən öncə diri-diri dərisini soyublar.Amma Ziya Bünyadovun məqaləsində Nəsimi barədəki bu məlumatlara yeni yanaşma öz əksini tapıb.

Ly Mai qətliamı

Bu, bəşər tarixinin ən acılı səhifələrindən bir səhifədir. Bizlərə Qərbin "mədəniyyətini" ən çılpaq şəklində nümayiş etdirir. Bütün bunlardan bir nəticə çıxarmaq bizim üçün çox önəmlidir.