Şübhələrə cavab

Talha bunu deyə bilməzdi!

Əhlüs-sünnət qaynaqlarında Talha bin Ubeydilləh ilə bağlı keçən bəzi xəbərlərə toxunmaq istəyirik. Bu xəbərlərə əsasən səhabələr arasında xüsusi məqama sahib olan böyük bir səhabə, cənnətlə müjdələnmiş on nəfərdən biri sayılan Talha bin Ubeydilləh peyğəmbərin – aleyhissalətu vassələm – vəfatından sonra onun zövcəsi ilə evlənmək arzusunu ifadə edib. Yenə bu xəbərlərə əsasən məhz Talha’nın bu sözündən sonra Allah – cəllə cələluhu – “Sizə Allahın peyğəmbərinə əziyyət vermək, vəfatından sonra onun həyat yoldaşları ilə evlənmək əsla yaraşmaz” ayəsini endirmişdir. Bu yazımızda bu xəbərlərə yaxından nəzər salacağıq.

Mənhəc testləri və Şeyx Muqbil

Son günlər bizə qarşı yönəldilmiş bəzi ittihamların qarşısına sələfi camiasının xüsusilə seçib hörmət etdikləri bir şeyxi keçirmək qərarına gəldik. Məlumdur ki, bizi ittiham edən tayfanın özünə məxsus əcaib ölçü vahidləri, meyar alətləri vardır. Tərəziləri də çox qəribə üslubda çalışır.

Böyüyün əmizdirilməsi məsələsi

Rafizilər hər zaman peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – ailəsinə əziyyət verən tayfa kimi tanınıb və tanınacaq. Peyğəmbərin namusu olan ailəsi haqqında, möminlərin anaları haqqında tərbiyəsiz spekulyasiyalar etməklə möminlərə də əziyyət verirlər. Hər dəfə təkrarlamağı sevdikləri məsələlərdən biri də böyükləri əmizdirmək məsələsidir.

İbn Teymiyyə və cəhalət üzrü

Bu kiçik məqalə Sultan əl-Umeyri’nin hazırladığı məqalənin Elvin Bağırov qardaşımız tərəfindən tərcüməsidir. Burada İbn Teymiyyə’nin mövqeyinə bir baxış yer aldığı üçün oxucularımız üçün maraqlı və faydalı olacağını düşünərək onlarla paylaşırıq.

Hədislərlə əməl etmək haqqında

Bir bir neçə məqaləmizdə, müxtəlif məkanlarda yazdığımız yazılarda təqlidin cahil müsəlman kütlə üçün əhəmiyyətindən danışmışıq. Bu barədə kifayət qədər açıqlama verməyimizə baxmayaraq bəzi kimsələr öz şəxsi istəklərinə tabe olaraq nəfslərinə xoş gələn bəzi sözləri bizim əleyhimizdə istifadə edirlər. Bu sözlər məzhəb imamlarının onları təqlid etməyi qadağan edən sözləridir. Bu sözləri əldə bayraq edərək – ”biz alimlərə yox, onların dəlillərinə təqlid edirik” – deməyi sevirlər. Bu kiçik yazımızda biz bu imamların bu sözləri ilə nəyi qəsd etdiklərini izah etməyə çalışacağıq və alimlərin bu sözlərə əməl etməyin şərti haqqında dediklərini təqdim edəcəyik. Müvəffəqiyyət Allahdandır.