Şübhələrə cavab

Qız verib qız alıblar

Məzhəblərə qarşı aparılan təbliğatın mərkəzində bəzi xoşa gəlməyən misallar durur. Bu misalların tacı isə hənəfilərin şafi’i məzhəbindən olan oğlanlara qız verməyi qadağan etməkləri iddiasıdır. Bu cür misalları verərək insanlarda oyatdıqları təəssüratın fəsadı ölçülməz dərəcədə böyükdür. Bu eşitdiklərini dərk edə bilməyən avam kütlənin bir hissəsi batil dinlərə qarşı tutumunu məzhəblərə qarşı da nümayiş etdirir.

Talha bunu deyə bilməzdi!

Əhlüs-sünnət qaynaqlarında Talha bin Ubeydilləh ilə bağlı keçən bəzi xəbərlərə toxunmaq istəyirik. Bu xəbərlərə əsasən səhabələr arasında xüsusi məqama sahib olan böyük bir səhabə, cənnətlə müjdələnmiş on nəfərdən biri sayılan Talha bin Ubeydilləh peyğəmbərin – aleyhissalətu vassələm – vəfatından sonra onun zövcəsi ilə evlənmək arzusunu ifadə edib. Yenə bu xəbərlərə əsasən məhz Talha’nın bu sözündən sonra Allah – cəllə cələluhu – “Sizə Allahın peyğəmbərinə əziyyət vermək, vəfatından sonra onun həyat yoldaşları ilə evlənmək əsla yaraşmaz” ayəsini endirmişdir. Bu yazımızda bu xəbərlərə yaxından nəzər salacağıq.

İbn Teymiyyə və cəhalət üzrü

Bu kiçik məqalə Sultan əl-Umeyri’nin hazırladığı məqalənin Elvin Bağırov qardaşımız tərəfindən tərcüməsidir. Burada İbn Teymiyyə’nin mövqeyinə bir baxış yer aldığı üçün oxucularımız üçün maraqlı və faydalı olacağını düşünərək onlarla paylaşırıq.

Mənhəc testləri və Şeyx Muqbil

Son günlər bizə qarşı yönəldilmiş bəzi ittihamların qarşısına sələfi camiasının xüsusilə seçib hörmət etdikləri bir şeyxi keçirmək qərarına gəldik. Məlumdur ki, bizi ittiham edən tayfanın özünə məxsus əcaib ölçü vahidləri, meyar alətləri vardır. Tərəziləri də çox qəribə üslubda çalışır.

Böyüyün əmizdirilməsi məsələsi

Rafizilər hər zaman peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – ailəsinə əziyyət verən tayfa kimi tanınıb və tanınacaq. Peyğəmbərin namusu olan ailəsi haqqında, möminlərin anaları haqqında tərbiyəsiz spekulyasiyalar etməklə möminlərə də əziyyət verirlər. Hər dəfə təkrarlamağı sevdikləri məsələlərdən biri də böyükləri əmizdirmək məsələsidir.

Aktual Mövzular