Fiqh

Namazda sıraların düzülüşü

Şeyx Bəkr bin Abdilləh Əbu Zeyd – rahiməhullah – namazda sıraların düzülməsi haqqında deyir:

"Safları düzəltməkdə üç sünnət vardır:


1. Safları düz şəkildə istiqamətləndirmək və o şəkildə durmasını təşkil etmək, beləki birinin sinəsi və ya başqa bir şeyi yanındakından irəli çıxmamalıdır. Beləliklə saflarda əyriliklər olmamalıdır. Safları düzəltmək üçün söylənən sözlərdən bəziləri bunlardır:

Aktual Mövzular