Fiqh

Həbsxanada cümə namazı

Toxunduğumuz bu məsələ çox təəssüf ki, aktual məsələlərdən biridir. Həbsxanada uzun və ya qısa bir müddət üçün yatan müsəlman qardaşlarımıza cümə vacibdirmi? Etiraf etməliyəm ki, yaxın keçmişdə əziz qardaşlarımdan birinin bu barədə mənə sual verməsindən qabaq məsələ haqqında heç düşünməmişdim. Sualın qarşısında isə yoxsul elmimizlə cavab verməyə çalışaraq məsələnin haqqını tam verməmişdik. Daha sonra isə məsələ haqqında bir qədər maraqlandıqdan sonra öyrəndiklərimi qardaşlarımla da bölüşməyi istədim.

Qəbir daşına yazı yazmaq

İmam Əhməd “əl-Müsnəd” kitabında rəvayət edir: “Abdur-Razzaq bizə rəvayət etdi: İbn Cureyc bizə xəbər verdi: Əbu Zubeyr mənə Cabir bin Abdilləh’i belə deyərkən eşitdiyini xəbər verdi: “Peyğəmbəri  – salləllahu aleyhi va səlləm - qəbirlərin üzərinə oturulmasını, onların əhənglənməsini və üzərinə bir şeylərin tikilməsini qadağan edərkən eşitdim.”[1]

Qan nəcisdir

Qanın hökmü nədir?

Alimlər qanın nəcis olmasına dəlil olaraq Allahu Təalənin bu sözlərini göstərirlər:

 

“قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ”

 

Təqdim etdiyimiz əl-Ənam surəsinin 145-ci ayəsinin Ziya Bünyadov və Vasif Məmmədəliyev tərəfindən təqdim olunmuş tərcüməsi belədir:

De: “Mənə gələn vəhylər içərisində murdar (rics) olduqları üçün ölü heyvan, axar qan, donuz əti və ya Allahdan başqasının adı ilə günah olaraq kəsilmiş heyvanlar istisna olmaqla, hər hansı bir kəsin yediyi yeməklər içərisində haram buyurulan bir şey görmürəm. Bununla yanaşı, hər kəs məcburiyyət qarşısında qalsa, həddi aşmadan, zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər (bunlardan yesə)”. Çünki sənin Rəbbin, həqiqətən, bağışlayandır, rəhm edəndir!

Qadına toxunmaq dəstəmazı pozurmu?

 

Qadına toxunmağın dəstəmazı pozub pozmaması barədə alimlər ixtilaf ediblər. Şafi’i məzhəbinə görə qadına toxunmağın özü dəstəmazı pozur. Hənəfi məzhəbinə görə qadına toxunmaq heç bir halda dəstəmazı pozmaz. Lakin hənbəli və maliki məzhəbindən olan alimlərin çoxuna görə qadına şəhvət ilə toxunmaq dəstəmazı pozur. Şeyxul-İslam Alləmə Təqiyyud-Din İbn Teymiyyə - rahiməhullah – bu görüşləri bu şəkildə təqdim edir:

Qəsdən tərk olunan namazın qəzası
  • Qəsdən tərk edilmiş namazın qəzası qılınmalıdırmı?

Azərbaycanda yaşayan müsəlmanlar arasında belə bir anlayış yayılmışdır ki, qəsdən tərk olunmuş namazın qəzası olmaz. Qarşılaşdığımız müsəlmanlar içində bu məsələdə fərqli düşünən bir kimsə ilə rastlaşmadıq. Onlara görə sələfin görüşü belə olmuşdur. Namazın İslamın şəhadətdən sonra ikinci rükunu olması ilə məsələnin əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu barədə vacib bir məlumatı müsəlmanlara çatdırmaq istəyirik.

Əsrlər boyu İslam ümmətinin alimlərinin bu məsələ haqqındakı sözlərini bilmək və onlara tabe olmaq qaçınılmaz bir haldır. Xüsusilə elmimiz olmadığı üçün və şəriyyətin hökmündəki dəlillərin hamısını bilmədiyimiz üçün bu cür məsələlərdə elm əhlinə tabe olmaq lazımdır. Allahu Təalə deyir:

Əgər bilmirsinizsə zikr əhlindən soruşun!

(əl-Ənbiya, 7)

Daha çox məqalə...

  1. Namazda sıraların düzülüşü

Aktual Mövzular