Fiqh

Qadına toxunmaq dəstəmazı pozurmu?

 

Qadına toxunmağın dəstəmazı pozub pozmaması barədə alimlər ixtilaf ediblər. Şafi’i məzhəbinə görə qadına toxunmağın özü dəstəmazı pozur. Hənəfi məzhəbinə görə qadına toxunmaq heç bir halda dəstəmazı pozmaz. Lakin hənbəli və maliki məzhəbindən olan alimlərin çoxuna görə qadına şəhvət ilə toxunmaq dəstəmazı pozur. Şeyxul-İslam Alləmə Təqiyyud-Din İbn Teymiyyə - rahiməhullah – bu görüşləri bu şəkildə təqdim edir:

Qan nəcisdir

Qanın hökmü nədir?

Alimlər qanın nəcis olmasına dəlil olaraq Allahu Təalənin bu sözlərini göstərirlər:

 

“قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ”

 

Təqdim etdiyimiz əl-Ənam surəsinin 145-ci ayəsinin Ziya Bünyadov və Vasif Məmmədəliyev tərəfindən təqdim olunmuş tərcüməsi belədir:

De: “Mənə gələn vəhylər içərisində murdar (rics) olduqları üçün ölü heyvan, axar qan, donuz əti və ya Allahdan başqasının adı ilə günah olaraq kəsilmiş heyvanlar istisna olmaqla, hər hansı bir kəsin yediyi yeməklər içərisində haram buyurulan bir şey görmürəm. Bununla yanaşı, hər kəs məcburiyyət qarşısında qalsa, həddi aşmadan, zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər (bunlardan yesə)”. Çünki sənin Rəbbin, həqiqətən, bağışlayandır, rəhm edəndir!

Namazda sıraların düzülüşü

Şeyx Bəkr bin Abdilləh Əbu Zeyd – rahiməhullah – namazda sıraların düzülməsi haqqında deyir:

"Safları düzəltməkdə üç sünnət vardır:


1. Safları düz şəkildə istiqamətləndirmək və o şəkildə durmasını təşkil etmək, beləki birinin sinəsi və ya başqa bir şeyi yanındakından irəli çıxmamalıdır. Beləliklə saflarda əyriliklər olmamalıdır. Safları düzəltmək üçün söylənən sözlərdən bəziləri bunlardır:

Qəsdən tərk olunan namazın qəzası
  • Qəsdən tərk edilmiş namazın qəzası qılınmalıdırmı?

Azərbaycanda yaşayan müsəlmanlar arasında belə bir anlayış yayılmışdır ki, qəsdən tərk olunmuş namazın qəzası olmaz. Qarşılaşdığımız müsəlmanlar içində bu məsələdə fərqli düşünən bir kimsə ilə rastlaşmadıq. Onlara görə sələfin görüşü belə olmuşdur. Namazın İslamın şəhadətdən sonra ikinci rükunu olması ilə məsələnin əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu barədə vacib bir məlumatı müsəlmanlara çatdırmaq istəyirik.

Əsrlər boyu İslam ümmətinin alimlərinin bu məsələ haqqındakı sözlərini bilmək və onlara tabe olmaq qaçınılmaz bir haldır. Xüsusilə elmimiz olmadığı üçün və şəriyyətin hökmündəki dəlillərin hamısını bilmədiyimiz üçün bu cür məsələlərdə elm əhlinə tabe olmaq lazımdır. Allahu Təalə deyir:

Əgər bilmirsinizsə zikr əhlindən soruşun!

(əl-Ənbiya, 7)