Fiqh

Alacağın qida məhsulunun dadına baxmaq

Çoxlarımız alış-veriş edərkən meyvə, tərəvəz və müxtəlif növ ərzaq məhsulları almaq istədikdə onların dadına baxmağa önəm veririk, çünki malın qiyməti onun keyfiyyətinə görə təyin olunur. O zaman belə bir sual verə bilərlər ki, malın dadına baxmaq istədikdə hər dəfə satıcıdan izn almaq olmur, belə halda izn almadan dadına baxmaq olarmı? Bu sual həm qadınlara, həm də kişilərə maraqlı olmalıdır.

İmam Əhmədin icma haqqında görüşü

İmam Əhmədin oğlu Abdullah deyir: “Atamı belə deyərkən eşitdim: “Bir nəfərin icma iddia etməsi yalandır, kim iddia edərsə yalan danışmışdır, ola bilsin ki, insanlar ixtilaf ediblər. Bu, Bişr əl-Mərisi və əl-Əsam’ın iddiasıdır, lakin insanların ixtilaf etdiklərini bilmirsə, ya da ona bu çatmayıbsa, o da bu barədə axtarıb bir şey tapmayıbsa qoy insanların bunda ixtilaf etdiklərini bilmədiyini desin.[1]

Namazda əllər hara qədər qaldırılar?


Namazın sünnətlərindən də biri namazda əlləri qaldırmaq sünnətidir. Məlumdur ki, namaza girərkən əlləri qaldırmaq alimlərin icması ilə müstəhəbdir. Lakin əlləri qaldırmaqdakı hədd nədir? Əllər çiyin bərabərinə qədər qaldırılmalı yoxsa qulaq bərabərinə qədər qaldırılmalıdır?

Hənbəli məzhəbində saqqalla bağlı hökmlər


Kişilərin saqqal saxlaması İslam şəriətinin kişilərə aid etdiyi ən gözəl sünnətlərdən biridir. Gəlib keçmiş bütün peyğəmbərlər və salehlərin sünnəti olmuş saqqalın peyğəmbərimizin – salləllahu aleyhi va səlləm – hədislərində xüsusi bir yerinin olduğunu görmək olar. O, - aleyhissalətu vassələm – bir çox yerdə kişiləri buna təşviq etmişdir. Burada saqqalla bağlı bəzi hökmləri qeyd etmək istəyirik.

əs-Səksəki və onun “əl-Burhan” kitabı

Namazı tənbəllik üzündən tərk edənin hökmü barəsində islam alimləri ixtilaf ediblər. Məlumdur ki, namazı tənbəllik üzündən tərk edəni təkfir etmək görüşü hənbəli məzhəbinin görüşü olaraq məşhurlaşıb. Lakin bu barədə söhbətlər bitmir və hətta bəzi müsəlmanların müəyyən yollarla hənbəli məzhəbinin görüşünün fərqli olduğunu isbat etməyə çalışdıqlarını da görmüşük. Bir neçə il bundan əvvəl Şeyx əl-Albani’nin – rahiməhullah – kasetlərindən birini dinləyərkən tələbələrindən biri müəyyən bir kitabdan və ya bir yazıdan oxuyurdu və Şeyx əl-Albani onun oxuduğu bəzi sözlərə qeydlər əlavə edirdi. Tələbənin oxuduğu sözlərdən də biri bu oldu ki, “hənbəli” qazisi əs-Səksəki “əl-Burhən” kitabında məzhəbin səhih görüşünə görə namazın vacibliyini inkar etmədən namazı tərk edənin müsəlman olduğunu söyləmişdir. Bu yaxınlarda isə müsəlman qardaşlarımızdan birinin həmin kitabdan bir sitat gətirdiyini gördüm. Ona görə də müəllif və kitab haqqında kiçik məlumat vermək istərdim.

Aktual Mövzular