Fiqh

Fiqh Elmi

İslam dinində mövcud olan şəri əhkamların[1] qaynağı Allahın endirdiyi Kitab yəni Qurani-Kərim və Allah Rəsulun ﷺ sünnətidir. İslam dinində olan şərii hökmlər üç qrupa bölünür:

Təqlid və müctəhidin fətvası

Bu barədə eninə və uzununa yazmağımıza baxmayaraq inadkarlar görməməzlikdən gəlirlər və özlərinə etibar edən qafil müsəlmanları da aldatmağa davam edirlər. Halbuki həqiqət həddindən artıq bəsitdir və həqiqət budur ki, siravi müsəlmanlara alimləri təqlid etmək vacibdir.

Bayram namazı ilə bağlı üç sual

Bayram namazı ilə bağlı tez-tez soruşulan və hər il cavab verməli olduğumuz bəzi məsələlər vardır. Onlardan üçünü seçərək bu kiçik məqalədə qısa şəkildə məzhəblərin görüşləri üzərində cavab verməyə çalışdıq.

Sələf və qəbir üzərində qiraət

Son günlər qəbir başında Quran oxumaqla bağlı bir müzakirə başladıldı. Bu müzakirə bir sıra müsəlmanlar tərəfindən normal qəbul edilsə də başqaları tərəfindən çox aqressiv qarşılandı. Ona görə də bu ixtilafla bağlı bir iki cümlə paylaşmaq istəyirik. 

İki metod arasında müqayisə

Bu gün “racihilər” adlandıra biləcəyimiz və özünü sələfə nisbət edən dairələrdə belə bir təsəvvür formalaşıb ki, onların tabe olduqları şeyxlər istər əqidə olsun, istərsə də fiqh olsun vahid bir mənhəcə tabedirlər. Biz – Allahın izni ilə - bu yazımızda etibar edilən iki alimdən misal verərək bu təsəvvürün xətalı olduğunu göstərəcəyik.

Aktual Mövzular