Fiqh

Sələf və qəbir üzərində qiraət

Son günlər qəbir başında Quran oxumaqla bağlı bir müzakirə başladıldı. Bu müzakirə bir sıra müsəlmanlar tərəfindən normal qəbul edilsə də başqaları tərəfindən çox aqressiv qarşılandı. Ona görə də bu ixtilafla bağlı bir iki cümlə paylaşmaq istəyirik. 

Bayram namazı ilə bağlı üç sual

Bayram namazı ilə bağlı tez-tez soruşulan və hər il cavab verməli olduğumuz bəzi məsələlər vardır. Onlardan üçünü seçərək bu kiçik məqalədə qısa şəkildə məzhəblərin görüşləri üzərində cavab verməyə çalışdıq.

Elm tələbəsi və təqlid

Bizim sələfi qardaşlarımız arasında belə bir yalnış təsəvvür yayılıb ki, elm tələbəsi təqlid etməz. Təqlid edən yalnız zır cahil olan kəsləərdir. Ona görə də bəzi elm tələbəciklərinin “avam” sözünə geydirdikləri təzə mənaya aldanırlar. Halbuki həqiqət onların öyrətdiyi kimi deyildir. Həqiqət budur ki, ictihad mərtəbəsinə çatmamış hər bir kəs təqlid etməyə məcburdur. Elm tələbəsi isə ictihad mərtəbəsinə çatmış sayılmaz. İmam Əbu İshaq əş-Şatibi deyir:

İki metod arasında müqayisə

Bu gün “racihilər” adlandıra biləcəyimiz və özünü sələfə nisbət edən dairələrdə belə bir təsəvvür formalaşıb ki, onların tabe olduqları şeyxlər istər əqidə olsun, istərsə də fiqh olsun vahid bir mənhəcə tabedirlər. Biz – Allahın izni ilə - bu yazımızda etibar edilən iki alimdən misal verərək bu təsəvvürün xətalı olduğunu göstərəcəyik.

Rağaib gecəsi və rağaib namazı

Müsəlmanların çox zaman eşitdikləri və türklərin ”Reğaib Kandili” adlandırdıqları gecə nədir? Hər il təkrarlanan bu münasibətlə bağlı televizorda, xüsusilə türk kanallarında tədbirlər təşkil olunur və müsəlmanların məscidlərdə toplandığını görə bilirik. Təbii ki, bu barədə alimlərin fikirlərini bilmək istəyən müsəlmanlarda suallar əmələ gəlir.