Əqidə

Təbərrük məsələsinə bir baxış

İmam əş-Şatibi – rahiməhullah – təbərrük[1] haqqında deyir:

“ Üçüncüsü: Səhabədən gələn səhih rəvayətlərə görə sabit olmuşdur ki, onlar peyğəmbərin - salləllahu aleyhi va səlləm - əşyaları ilə təbərrük ediblər.
Buxaridə Əbi Cuheyfədən gələn rəvayətdə deyilir: 
“Gündüz vaxtı peyğəmbər - salləllahu aleyhi va səlləm - bizim yanımıza gəldi. Dəstəmaz almaq üçün ona su gətirildi və dəstəmaz aldı. İnsanlar onun dəstəmaz suyundan artıq qalan hissəsini alıb üstlərinə sürtürdülər...” (əl-hədis)[2] , eləcədə rəvayət olunur ki, “...sanki dəstəmaz suyu üçün öz aralarında çatışırdılar.”[3]