Ailə

Qadının məhrəmsiz təyyarə ilə səfəri

Qısa bir zaman bundan öncə qardaşlarımdan biri bizə bir sual ilə müraciət etdikdə bununla bağlı bir yazı hazırlamağın önəmini dərhal dərk etdik. Sözünü etdiyimiz sual bir müsəlman qadının hər hansı şəri bir ehtiyac üçün məhrəmsiz təyyarə ilə səfər etməsi ilə bağlı idi. 

Qadınların müharibə zonasına köçməsi

Bu gün eşitdiyimiz xəbərlər arasında müsəlman qadınlarının ya öz istəkləri ilə, ya da ərinin tələbi ilə döyüş bölgələrinə getdiklərini eşidirik. Bu barədə gələn xəbərlərin təfsilatları tam olaraq bizlərə məlum olmasa da görünən budur ki, bu qadınlar “islami atmosfer” axtarışı ilə əmin-amanlığı tərk edərək bu bölgələrə gedirlər. Onlardan bəziləri hətta öz körpə uşaqlarını da özləri ilə götürürlər. Lakin əksəriyyəti ərlərinə tabe olaraq ailə şəklində həmin yerlərə köç edirlər. Bununla bağlı bu yazımızda bir xəbərdarlıq etmək istəyirəm və müsəlmanlar arasında bunun müzakirəsini başladaraq onları qarşıda zikr edəcəyimiz üzərində düşünməyə çağırıram.