Məqalələr

Səhabələrin adilliyi məsələsi

Sünnət əhlinin üzərində ittifaq etdiyi məsələlərdən biri də budur ki, səhabələrin hamısı adil sayılır və onların rəvayətləri məqbuldur. Bu, sünni görüşü olaraq islami tədris ocaqlarında əsrlər boyunca öyrədilib və heç bir sünni məktəbi bunun əksini iddia etməyib. Bu yazımızda mövzu haqqında sünnət alimlərinin mövqeyini təqdim etməyi qarşımıza məqsəd qoyduq, yoxsa mövzunun dəlillərini münaqişə etmək məqsədimiz deyildir.

Maidə 44 ayəsində icma iddiası

Bir qardaşımızın bizə verdiyi suallardan biri də Maidə surəsinin 44-cü ayəsi haqqındadır. Allahu Təalə deyir: “Şübhəsiz ki, Tövratı Biz nazil etmişik. Onda hidayət və nur vardır. (Allaha) təslim olan peyğəmbərlər yəhudilər üçün bununla, din xadimləri və baş keşişlər isə Allahın Kitabından qorunub saxlanılanlarla hökm verirdilər. Onlar (hamısı) buna şahid oldular. İnsanlardan qorxmayın, Məndən qorxun! Ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər – məhz onlar kafirlərdir.

Vasi hədislərindən birinə yaxın baxış

Azərbaycandakı şiələr “313 xəbər” səhifəsində yaydıqları bəzi məqalələrdə sünnət əhli kitablarından bəzi rəvayətlər zikr edirlər. Bütün səyləri və bütün cəhdləri Əli bin Əbi Talibin – Allah ondan razı olsun! – peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va alə əlihi va səlləm – vasisi olduğunu nəyin bahasına olursa olsun sübut etmək üçündür.

Günəşi qara palçıqlı bir çeşmədə batan gördü

Allahu Təalə mübarək kitabında Zul-Qarneynin yer üzündəki seyri barədə bizlərə xəbər verərkən deyir:

Nəhayət, günəşin batdığı yerə gəlib çatdıqda onu qara palçıqlı bir çeşmədə batan gördü.

(əl-Kəhf, 86)

Ateistlər və digər din düşmənləri bu ayədən müsəlmanlara qarşı sui-istifadə edirlər və ayəni öz ağıllarına görə izah edərək ayənin elmi faktlara zidd olduğunu iddia edirlər. Onlara görə Quranda günəşin yer üzündə bir çeşməyə batdığı yazılıb.

Əbu Hureyra və rəvayətlərinin sayı

Məlumdur ki, Əbu Hureyra – radiyallahu anhu – səhabələrin hafizi hesab edilir, çünki səhabələr arasında ən çox hədis rəvayət edən o sayılır. Buna görə də rafizilər Əbu Hureyra’nı sevmirlər və onu yalanda ittiham edirlər. Lakin bu barədə düzəlişə ehtiyac duran bir nöqtə vardır və bu kiçik yazımızda bunu etmək istəyirik.

Aktual Mövzular