Müxtəlif

Əcəmilərin tərzinə bənzəmə

Mufti: İzzud-Din Abdul-Aziz bin Abdis-Sələm əs-Suləmi

Sual:

Fəqihlərin “əcəmilərin tərzi” sözü ilə qəsd edilənlər kimlərdir? Əcəmilər kimlərdir?

Hakimə qarşı sözlə etiraz etmək

Mufti: Şeyx Muqbil bin Hədi əl-Vadi’i

Sual:

Minbərlərdə və ümumi dərslərdə hakimlərə qarşı danışmaq saleh sələfin minhəcindəndirmi?

"Quranı səsinizlə gözəlləşdirin" nə deməkdir?

Mufti: Əbu Zəkəriyyə Yəhyə bin Şərəf ən-Nəvəvi

Sual:

Peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – “Quranı səslərinizlə bəzəyin!” sözünün mənası nədir? Bəzəmək necə olur?

Darul-küfr nədir?

Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

Sual:

Fəzilətli Şeyx, (sual verən) deyir: Allah sizi müvəffəq etsin! Bəzi qardaşlar darul-küfr və darul-islamın tərifini verməkdə bəzən böyük ixtilafa yol verirlər. Bərakəllahu fikum, bu məsələdəki qayda nədir?

Zahirilərin müxalifəti icmanı pozmaz

Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

Sual:

Fəzilətli şeyx, zahirilərin fərqli görüşdə olması etibara alınarmı və bu, icmanın hasil olmasına təsir edirmi?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?