Zəkat

Aylıq maaşların zəkatı

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Zəkatı ödəməkdən ötrü vəzifə sahibinin hər ay aldığı maaşların (zəkatı vacib edən) bir ilinin nə zaman olduğunu bilməyin, onu müəyyən etməyin yolu nədir?

Zəkatın xeyriyyə işlərinə verilməsi

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Bir nəfər sual göndərib soruşur: Məscid tikintisi, müsəlmanların içməsi üçün ictimaiyyətə su istifadəyə vermək kimi və bundan başqa digər xeyir məqsədlər üçün xeyriyyə layihələrinə zəkatı sərf etmək olar?

Müsəlman olmayanlara zəkat vermək

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Sual verən deyir ki, Allah onu İslam ilə nemətləndirib və onun müsəlman olmamış, öz dinləri üzərində qalmış bir camaatı vardır. Onların kasıb, zəkata ehtiyacı olmaqları, lakin xristianlıqları üzərində qalmaqları ilə birlikdə zəkatından və sədəqəsindən bir hissəni onlara sərf etməsi ona caizdirmi?

Sədəqənin qohumlara verilməsi

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Sual verən insanın öz zəkatını əmisi və ya əmisi oğlu və ya bu ikisindən savayı qohumlarına verməsinin hökmü haqqında soruşur.

Qohuma zəkat ödəməyin hökmü

Mufti: Şeyx Abdul-Kərim əl-Xudayr

Sual:

Ehtiyacı olan dayı və ya dayı oğluna zəkatı verməyin hökmü nədir?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?