Təharət

Xufların gəzməyə yararlı olması

Mufti: Siracud-Din Ömər bin Raslən əl-Bulqini

Sual:

Onların[1] xuffun vəsfində söylədikləri – “onda davamlı gəzmək mümkün olmalıdır” – sözü ilə qəsd etdikləri məna nədir? Əgər bununla (səfər edənin) durduğu bir məntəqə boyunu qəsd edirlərsə o zaman ən zəif xuff belə bunun öhdəsindən gəlir və əgər bundan çoxunu qəsd edirlərsə - bu, onların sözlərinin zahiri mənasıdır – o zaman bunun ölçüsü nədir?

Vaxtın çıxmasına görə təyəmmüm almaq

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Si’di

Sual:

(Hənbəli alimləri) zikr edirlər ki, vaxtın çıxması qorxusu olsa belə təyəmmüm almaq olmaz. Bu görüş əsaslıdır yoxsa yox?

Şalvarda nəmlik tapan nə etməlidir?

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Sual sahibi sübh namazına durduqda şalvarında nəmlik görən bir kişi haqqında soruşur; bu nəmliyin məni yoxsa məzi olduğundan əmin deyildir və həmin gecə ehtilam olduğunu da xatırlamır. Xatırladıqda qüsl alması vacibdirmi və şalvarına bulaşmış nəmliyi təmizləməsi lazımdır yoxsa yox?

Müsafirin məshi nə zaman başlayır?

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Sual verən soruşur: Namaz üçün dəstəmaz aldıqdan sonra xuf geyinir, sonra ölkəsində zöhr namazını qılır və daha sonra dəstəmazı pozursa və sonra əsr namazından öncə maşınlarla çöllüyə səfər edir; məsafəni qət etdikdən sonra əsrin vaxtı girir, sonra dəstəmaz alır və xufların üzərinə məsh çəkir və belə halda onun məshi bir gün və bir gecə davam edən muqim birinin məshi kimi olmalıdır yoxsa müsafir kimi üç gün, üç gecə məsh çəkməlidir?

Pişiyin artığı təmizdir

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Evimizdə bizimlə yaşayan bir pişiyimiz var və bizim qablarımızdan çox tez-tez su içir və yemək yeyir və orada yemək artığı qaldıqda onu dili ilə yalayır. Pişik təmizdirmi və onun tüpürcəyi təmizdir yoxsa murdardır? Belə ki, o, murdar yerin tör-töküntülərindən yeyir və insan nəfsi bu səbəbə görə bunu xoşlamır.

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?