Oruc

Öpüşmə ilə məzinin axması orucu pozur

Mufti: Abdullah bin Abdir-Rahmən bin Cibrin

Sual:

Bir nəfər ramazanda gündüz vaxtı zövcəsi ilə oynaşdı, öpüşdü və şəhvət ilə zövcəsinin bədəninə əl gəzdirdi, lakin məni gəlmədi, yalnız məzi gəldi. Bununla orucu pozulmuş olurmu? Bunun neçə gün baş verdiyini bilmirsə necə bilə bilər? Bunun üstündən üç il keçdiyini bilirsə nə etməlidir?

Oruc tutmamaq üçün səfərin müddəti

Mufti: əl-Ləcnə əd-Dəimə lil-Buhusil-İlmiyyə val-İftə

Rəis: Abdul-Aziz bin Abdilləh bin Baz

Rəis müavini: Abdur-Razzəq Afifi

Üzv: Abdullah bin Ğudeyyan 

Sual:

Bir ölkədə müəyyən günlərdə qalacaq şəkildə səfərdə olduğu müddətdə oruc tutmaması və namazını qılması caizdir yoxsa yox?

Oruclu unadaraq yeyərsə ona xatırlatmaq

Mufti: Abdullah bin Abdir-Rahmən bin Cibrin

Sual:

Əgər ramazan gününün gündüz çağında bir nəfəri yemək yeyərkən görsəm və onun oruclu olduğunu unutduğunu bilirəmsə, ona xatırlatmalıyam ya yox? Çünki bəzi insanlar deyirlər ki, xatırlatmamalısan, çünki onu yedirib içizdirən Allahdır.

Ramazanda gündüz vaxtı səfərə çıxan

Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

Sual:

Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?

Ramazanda təqvimlə başlamağın hökmü

Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

Sual:

Bəzi müsəlman ölkələrində insanlar hilalı görməyə əsaslanmadan, sadəvə təqvim ilə kifayətlənərək oruc tutmağı qəsd edirlər. Bunun hökmü nədir?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 16 Sep , 2013 / Qadınlarla bağlı

  Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Si’di

  Sual: (Şeyx Abdur-Rahmən əl-Məquşi[1] soruşur:) Zikr ediblər ki, əgər ona (yəni qadına) şəhvət ilə toxunarsa və ya övrətinə baxarsa və ya insanların hüzurunda öpərsə mehri vermək boynunda qərar tapır. Bu əsaslıdır ya yox?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?