Məzinin axması orucu pozurmu?

Mufti: Abdullah bin Abdir-Rahmən bin Cibrin

Sual:

Məzinin çıxması qəzanı vacib edəcək şəkildə orucu pozan amillərdən sayılırmı?

Cavab:

Bunda ixtilaf vardır. Şeyxul-İslam İbn Teymiyyənin – rahiməhullah – meyl etdiyi görüş budur ki, məzisi axan adam qəza etməməlidir, çünki bu, gənclərdə geniş yayılmış mücərrəd baxma və ya toxunma və ya başqa yollarla baş verən əksəriyyətdə olan bir iş ola bilər və beləliklə onlara qəzanı vacib görməklə iş ağırlaşa bilər.

Səhih olan isə belə deməkdir ki, (məzinin) çıxması səbəbli və qəsdli şəkildə olubsa qəza tutmalıdır. Əgər ani baxış və ya qəsd olmadan toxunma kimi səbəb olmadan olarsa və şəhvət qalxarsa (və məzi axarsa) onda qəza etməsi vacib deyildir. Doğrusunu Allah bilir!

Mənbə:

“Fətəva Ramədan fis-Siyəm val-Qiyəm val-İtikəf va Zəkətil-Fitr”, 2/459; Məktəbətu Ədvais-Sələf, Riyad, birinci nəşr: 1418/1998

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?