Oruc tutmamaq üçün səfərin müddəti

Mufti: əl-Ləcnə əd-Dəimə lil-Buhusil-İlmiyyə val-İftə

Rəis: Abdul-Aziz bin Abdilləh bin Baz

Rəis müavini: Abdur-Razzəq Afifi

Üzv: Abdullah bin Ğudeyyan 

Sual:

Bir ölkədə müəyyən günlərdə qalacaq şəkildə səfərdə olduğu müddətdə oruc tutmaması və namazını qılması caizdir yoxsa yox?

Cavab:

Bəli, səfərdə oruc tutmaması ona caizdir, necə ki, səfər etdiyi halda və səfərini pozmayacaq şəkildə bir yerə iqamə etdiyi halda namazını qısaltması caizdir. Səfəri pozmayan iqamə müddəti isə dörd gün və daha az müddətdir. Əgər qalmaq niyyətilə bundan uzun müddət qalarsa elm əhlinin əksəriyyətinə görə namazını tam qılmalıdır və oruc tutması ona vacibdir.

Müvəffəqiyyət Allahdandır. Peyğəmbərimiz Muhammədə, onun ailəsinə və səhabələrinə salam və salavat olsun!

Mənbə:

“Fətəva əl-Ləcnətid-Dəimə lil-Buhusil-İlmiyyə val-İftə”, 10/211-212; Darul-Asimə, Riyad, 1416/1996

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?