Oruc

Təqvimə əsaslanıb oruc tutmaq

Mufti: Şeyx Muhəmməd bin Süleyman əl-Cərrah əl-Hənbəli

Sualİmsak və iftar vaxtları baxımından radioda və ruznamələrdə verilən vaxtlara əsaslanaraq insanlar oruc tuta və onlara əsasən oruclarını aça bilərlərmi?

Oruc üçün hər gün niyyət etmək

Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə

Sual:

“Ağamız ramazan günü oruc tutan haqqında nə düşünür; hər gün niyyət tutmağa ehtiyacı var ya yox?”

Məzinin axması orucu pozurmu?

Mufti: Abdullah bin Abdir-Rahmən bin Cibrin

Sual:

Məzinin çıxması qəzanı vacib edəcək şəkildə orucu pozan amillərdən sayılırmı?

Damardan qan çıxarmaq orucu pozurmu?

Mufti: Şeyxul-İslam Təqiyyud-Din İbn Teymiyyə

Sual:

Oruclu olduğu halda baş ağrısına görə öz qanını açıb qan boşaldan (iftisad edən) bir kimsə haqqında soruşdular; orucu pozulmuşdurmu və həmin günün qəzasını qılmalıdır ya yox? Əgər iftisadın orucu pozduğunu bilsə günah qazanmış olur ya yox?

Oruclu zövcəsi ilə öpüşərsə və məzi gələrsə

Mufti: Şeyxul-İslam Təqiyyud-Din İbn Teymiyyə

Sual:

Zövcəsini öpən və ya qucaqlayan və sonra məzi axıdan biri haqqında soruşuldu; bu, onun orucunu pozur yoxsa yox?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?