Namaz

Namaz

Namaz qılmayana cənazə düşürmü?

Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə

 

Sual:

(Diri ikən) namaz qılmayan bir ölü üzərində cənazə qılmaq barəsində soruşuldu; bunda kiməsə əcr düşür ya yox? Onun namaz qılmadığını bilməklə yanaşı əgər (ona cənazə qılmağı) tərk edərsə günaha girirmi? Həmçinin şərab içən, namaz qılmamış kimsə üzərində bunları bilənə cənazə qılması icazəlidir ya yox?

İslamında şəkk olanın cənazəsi

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

 

Sual:
Əgər imama üzərində cənazə namazı qılmaq üçün İslamında şəkk etdiyi bir kimsə verilərsə nə etməlidir?

Cümədə imam ilə bir rükətə yetişən

Mufti: Siracud-Din Ömər bin Raslən əl-Bulqini

Sual:

Bir nəfər cümənin bir rükətində imam yetişdi və imam təşəhhüddə oturduqda məmum onu tərk etdi və ikinci rükəti qıldı və salamları verdi. Onun cüməsi keçərlidir ya yox?

İmam əlavə rükətə qalxarsa

Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə

Sual:

Beşinci rükətə qalxan və təsbih gətirilməsinə baxmayaraq onların sözünə diqqət verməyən və xəta etmədiyini güman edən imam haqqında soruşuldu; (arxasındakılar) onunla birlikdə qalxmalıdırlar ya yox?

Kişinin başı açıq namaz qılması

Mufti: Abdul-Qadir ibn Bədran əd-Diməşqi

Sual:

Müsəlman kişiyə başı açıq namaz qılmaq icazəlidirmi?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?