Əxlaq və ədəb

Çörəyə ehtiram

Mufti: Şihəbud-Din Əhməd ibn Həcər əl-Asqaləni

Sual:

Çörəyi və ya ondan tökülən qırıntıları təhqir etməyin icazəli olduğunu və ya onu ayaqla tapdalamağın icazəli olduğunu müsəlmanlardan kimsə deyibmi? Bunu edənə vacib olan nədir? Onu yerə atmaq olarmı? Çörəyi təzim etmək haqqında nə deyilib? ”Çörəyə hörmət edin, çünki onu təhqir etmiş elə bir qövm yoxdur ki, Allah onları aclıqla bəlaya düçar etmiş olmasın.”  Bu, səhih hədisdirmi? Deyirlər ki, peyğəmbər – salləllahu aleyhi va səlləm – (bir gün) xanım Aişənin yanına daxil olur və yerə atılmış çörək tikəsi görür, onu görürür, öpür və başının üstünə qoyur və sonra deyir: ”Ey Aişə! Allahın nemətlərinə hörmət et! Çünki bir qövmü tərk etmiş və onlara geri qayıtmış çox az şey vardır.” Bu (deyilənlər) bir hədisdir ya yox?

Dəstəmazsız Qurana toxunmaq olmaz

Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə

Sual:

Dəstəmazsız Qurana toxunmaq caizdir ya yox?

"Quranı səsinizlə bəzəyin!" hədisi

Mufti: İmam Əbu Zəkəriyya Yəhya bin Şərəf ən-Nəvəvi

 Sual:

Peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – “Quranı səsinizlə bəzəyin!”  sözünün mənası nədir? Bəzəmək necə olur?

Yezid bin Müaviyəyə lənət etmək

Mufti: Əbu Amr İbn əs-Saləh əş-Şəhruzuri

Sual:

Bir nəfər etiqad edir ki, Yezid bin Muaviyə, əl-Hüseyn bin Əli’nin – radiyallahu anhumə - öldürülməsini əmr etmişdir, bu seçimi etmiş və buna məcburi yox, könüllü olaraq razı olmuşdur. Bu işə təqlid etdiyi kəslərdən bəzi rəvayət edilmiş hədislər gətirir. O, bu məsələdə israrlıdır, (Yezidi) söyür və buna görə ona lənət edir. Bu barədə alimlərin cavabı lazımdır ki, onu bu işindən çəkindirsin və ya onun üçün hüccət olsun.

Uzanaraq yemək və içmək

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

 

 

Sual:

Uzanaraq (dirsəklənərək) yeməyin hökmü nədir? Peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – “mən uzanaraq (dirsəklənərək) yemirəm” dediyi səhihdirmi? Uzanmağın həqiqi anlamı nədir?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?