Əqidə

Atəş səcdə yerlərini yandırmaz

Mufti: Əbu Zəkəriyyə Yəhyə bin Şərəf ən-Nəvəvi

Sual:

Atəşdən çıxardılarkən yanıb kömürə çevrilmiş kəslərin səcdə yerləri də yanmış olacaq?

Allahdan savayı kiminsə fayda verəcəyinə inanmaq

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Sual sahibi soruşur: Bir kimsənin – misal üçün – Allahın izni olmadan və ya Allah ilə birlikdə fayda və ya zərər verə biləcəyinə etiqad edən kəsin hökmü nədir? Bunu söyləməsə və ya bu mənaya gələn bir əməl etməsə belə bununla müşrik olurmu?

Cəhalət üzrü

Mufti: Şeyx Abdulaziz ər-Racihi

Sual:

Cəhalət üzrü məsələsində izah istəyirik!

Sosialist və kommunist prinsiplərin hakim olmasına çalışanların hökmü

Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Abdilləh bin Baz

Sual:

Allaha həmd olsun! Allahın Elçisinə, ailəsinə və səhabələrinə xeyir-dua və salam olsun!

Bəzi pakistanlı qardaşlardan mənə bir sual gəlib və sualın qısa şəkli belədir:

“Sosialıst və kommunist prinsiplərinin hakim olmasına nail olmağa çalışanların, İslamın hökmünə qarşı vuruşanların hökmü nədir? Bu işlərində onlara kömək edənlərin, İslamın hökmünə nail olmağa çalışanları qınayanların, onları ələ salanların, onlara iftira atanların hökmü nədir? Müsəlmanların öz məscidlərində belə insanları imamlar və xütbə verənlər kimi götürməkləri caizdirmi?

Savabı ölülərə və dirilərə hədiyyə etmək

Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Abdilləh ər-Racihi

Sual:

Umrə etdim, umrəni bitirdikdən sonra və Məkkədən çıxdıqdan sonra təvaf etdim və bu təvafın əcrini dostlarımdan birinə hədiyyə etdim. Onun sağ olduğunu nəzərə alsaq, bu əməl caizdirmi? Əcri ölülərə və ya dirilərə hədiyyə etməyin hökmü nədir?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?