Qadınlarla bağlı

Qadın hicabına məsh çəkə bilərmi?

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

Qadına öz hicabı üzərindən məsh çəkməsi caizdirmi?

Qadının tək namaz qılması

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

Qadının tək başına qıldığı namazın hökmü nədir?

Hamilə qadının heyz görməsi

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən əs-Sadi

Sual:

Əgər qadının hamilə olduğu bilinərsə, sonra adətinə uyğun olaraq qan görərsə, həmin qadının heyzli olduğuna hökm edirik?

Adət günlərinin artıb azalması

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən əs-Sadi

Sual:

Qadının heyzdə adəti tezləşmə ya da gecikmə ilə və ya artma və azalma ilə pozularsa qadın nə etməlidir?

Nifaslı və heyzli qadının Quran oxuması

Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Abdilləh ər-Racihi

Sual:

Nifaslı qadının uşağı xəstə olduqda onun üçün Quran oxuması və ruqyə etməsi caizdirmi?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 16 Sep , 2013 / Qadınlarla bağlı

  Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Si’di

  Sual: (Şeyx Abdur-Rahmən əl-Məquşi[1] soruşur:) Zikr ediblər ki, əgər ona (yəni qadına) şəhvət ilə toxunarsa və ya övrətinə baxarsa və ya insanların hüzurunda öpərsə mehri vermək boynunda qərar tapır. Bu əsaslıdır ya yox?