Qadının məhrəmsiz həcc etməsi

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Sadi

Sual:

Küveytin məşhur hənbəli alimlərindən Şeyx Muhamməd əs-Suleyman əl-Cərrah – rahiməhullah – Şeyx əs-Sadi’yə göndərdiyi məktubunda verdiyi suallardan birində fərz olan həcci yerinə yetirə bilməmiş və mərhəmi olmayan bir qadın haqqında soruşur.

Cavab:

Bizim görüşümüzə görə (o qadına məhrəmsiz həcc etmək) olmaz, bu, həm də məzhəbin görüşüdür[1], şəri dəlillərin zahiri mənası bunu tələb edir. Qadınlardan bir qrup ilə həcc etməyə fətva verməyi doğru görmürük.[2]

Mənbə:

“əl-Əcvibə əs-Sədiyyə anil-Məsəilil-Kuveytiyyə”, 1/199; Mərkəzul-Buhus vad-Dirasət əl-Kuveytiyyə, əl-Kuveyt, 1423/2002 


[1] Bax: “əş-Şərh əl-Kəbir” və “əl-İnsaf” (8/78-79); əl-Məlikiyyə çapı

[2] Şeyx Abdullah bin Aqil bu sözlər barəsində deyir: “Şeyxul-İslamın görüşündən fərqli olaraq; adətən onun görüşünə müxalif olmur.” Bax: “əl-İxtiyarat”, əl-Bəali, səh: 68

 

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 16 Sep , 2013 / Qadınlarla bağlı

  Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Si’di

  Sual: (Şeyx Abdur-Rahmən əl-Məquşi[1] soruşur:) Zikr ediblər ki, əgər ona (yəni qadına) şəhvət ilə toxunarsa və ya övrətinə baxarsa və ya insanların hüzurunda öpərsə mehri vermək boynunda qərar tapır. Bu əsaslıdır ya yox?