Qırx gündən tez nifasdan təmizlənmiş qadın

Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Abdilləh bin Baz

Sual:

Nifaslı qadın qırx gündən əvvəl təmizlənərsə oruc tutmaq, namaz qılmaq, həcc etmək caizdirmi?

Cavab:

Bəli, qırx gün içində (nifas qanından) təmizlənərsə oruc tutmaq, namaz qılmaq, həcc və umrə etmək ona caizdir, ərinə onunla cinsi əlaqədə olmaq da halaldır. Hətta iyirmi gündə (nifas qanından) təmizlənərsə qüsl almalı, namazını qılmalı və orucunu tutmalıdır və öz ərinə halaldır. Osman bin Əbil-As’dan bunu məkruh görməsi haqqında rəvayət olunan rəvayət isə “tənzihi məkruhluq” halına aiddir. Bu görüş onun – rahiməhullahu va radiya anhu – öz ictihadıdır, lakin bunun heç bir dəlili yoxdur.

Doğru olan budur ki, bunda heç bir problem yoxdur. Qırx gündən tez (qandan) təmizlənərsə və əgər təmizlənməsi səhihdirsə, lakin qırx gün içində qan yenidən qayıdarsa, doğru görüşə görə qırx günün içində bu qan nifas qanı sayılır, lakin daha əvvəl (qandan) təmizləndiyi müddətdə tutduğu oruc, qıldığı namaz və etdiyi həccin hamısı səhihdir. Təmiz olarkən etdiyi təqdirdə bunlardan heç birini təkrarlamaq lazım deyildir.

Mənbə:

“Məcmu Fətava va Məqalət Mutənəvvia”, 15/196; Darul-Qasim, ər-Riyad, birinci nəşr: hicri 1420

 

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 16 Sep , 2013 / Qadınlarla bağlı

  Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Si’di

  Sual: (Şeyx Abdur-Rahmən əl-Məquşi[1] soruşur:) Zikr ediblər ki, əgər ona (yəni qadına) şəhvət ilə toxunarsa və ya övrətinə baxarsa və ya insanların hüzurunda öpərsə mehri vermək boynunda qərar tapır. Bu əsaslıdır ya yox?