Qadınlarla bağlı

Qadın öz malından sədəqə verə bilər

Mufti: Əhməd bin Muhəmməd bin Hənbəl

Sual: Qadının öz malından istədiyi kimi sədəqə verməsinə ərinin mane olmağa haqqı varmı?

 

Qadına toxunmaq mehri vacib edir

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Si’di

Sual: (Şeyx Abdur-Rahmən əl-Məquşi[1] soruşur:) Zikr ediblər ki, əgər ona (yəni qadına) şəhvət ilə toxunarsa və ya övrətinə baxarsa və ya insanların hüzurunda öpərsə mehri vermək boynunda qərar tapır. Bu əsaslıdır ya yox?

Xitən qadınlar üçün müstəhəbdir

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Si’di

Sual:

(Şeyx Abdur-Rahmən əl-Məquşi[1] soruşur:) Zikr edirlər ki, xitən[2] qadına da vacibdir. Bu əsaslıdır ya yox?

Ev işləri qadınlara vacibdirmi?

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Si’di

Sual:

(Şeyx Abdur-Rahmən əl-Məquşi[1] soruşur:) Zikr ediblər ki, qadını xəmir hazırlamağa, çörək bişirməyə, quyudan su gətirməyə məcbur etmək olmaz. Bu, əsaslıdır ya yox?

Hamilənin heyz görməsi mümkündürmü?

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Bir qadın hamilə bir qadından gələn qanın heyz olub olmaması barədə soruşur. Ondan qan gəldiyi müddətdə oruc tutmamalıdır yoxsa oruc tutmalıdır? Çünki o, bir elm tələbəsindən soruşub və ona oruc tutmasını deyib. Bir başqası isə oruc tutmamasını deyib.

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?