Namaz qılmayan qadını boşamaq

Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə 

Sual:

Kişi həyat yoldaşına namaz qılmağı əmr edir və (qılması üçün) vurur, buna baxmayaraq (qadın) qılmır. Mehr və başqa səbəblərə görə də qadını boşaya bilmir.

 

Cavab:

Qadına gəldikdə ona dəfələrlə namazı əmr etmək vacibdir, könlünü almaq yolu ilə və ya qorxutmaqla onu buna məcbur etmək lazımdır. Əgər boşadığı təqdirdə mehrini ödəməkdən acizdirsə, lakin namaz qılacağı təqdirdə onun nəfəqasını artıra bilərsə qoy belə də etsin. Həmçinin (yenə də qılmırsa) onu (yataqda, məişətdə) dəfələrlə tərk etməklə cəzalandıra bilər. Əgər qadına namaz qıldıracaq bütün səbəbləri yerinə yetirməkdən aciz olarsa, mehrini ödəməkdən də aciz olduğu üçün ona qadını boşamaq vacib olmaz[1], əks təqdirdə (qazi tərəfindən) həbs olunacaq və ödəməkdən aciz olduğu (mehr) ondan tələb olunacaq.

 

 Mənbə:

“əl-Məsəil val-Əcvibə”, səh: 93;[1] Bu onu göstərir ki, İbn Teymiyyə’yə görə mücərrəd olaraq namaz qılmamaq ilə insan dindən çıxmır. Əgər İbn Teymiyyə’yə görə namaz qılmamaq bir insana mürtəd hökmü vermək üçün kifayət etsəydi o zaman verdiyi bu fətva batil olardı, çünki qadın mürtəd olmalı və evlilik fəsx olmalı idi. 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?