Boşama

Namaz qılmayan qadını boşamaq

Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə 

Sual:

Kişi həyat yoldaşına namaz qılmağı əmr edir və (qılması üçün) vurur, buna baxmayaraq (qadın) qılmır. Mehr və başqa səbəblərə görə də qadını boşaya bilmir.

Üç dəfə boşamaq

Mufti: Şeyx Muhamməd bin İbrahim Aluş-Şeyx

Sual:

Şeyx Muhamməd bin İbrahim’dən – rahiməhullah – hicri 1388-ci ildə Şeyx Abdul-Aziz bin Baz’ın – rahiməhullah – üç dəfə boşamanın bir boşama olması haqqında verdiyi fətva haqqında soruşuldu.

Valideynin oğluna xanımını boşamağı əmr etməsi

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz əl-Aqil 

Sual:

Çox zaman zövcəm ilə anam arasında problemlər yaşanır və bəzən atam da qarışır. Mən də onlarla bağlı olaraq sıxıntıya düşürəm. Anam zövcəmi boşamamı istəyir, eynilə bunu atam da istəyir, hətta mənə onu boşamamı əmr etdi. Dedi: “Mən sənə evlənəcəyin yeni zövcənin mehrini ödəyirəm” Mən isə zövcəmi, uşaqlarımın anasını sevirəm və ondan ayrılmağa heç könlüm yoxdur. Onu boşamaq yolu ilə atama itaət etməyin vacibdir yoxsa yox? Əgər onu boşamağı rədd etsəm bununla atama itaətsizlik etmiş oluram?

Qəzəb halında üç dəfə boşamaq

Mufti: Şeyx Muhamməd bin İbrahim Aluş-Şeyx

Sual:

Öz zövcəsini bir məclisdə qəzəbli halda üç dəfə boşamış və üstündən üç il keçdikdən sonra onu geri qaytarmaq istəyən biri haqqında nə deyirsiz? Onun üç dəfə boşaması yalnız bir dəfə qəbul edilməli və yeni evlilik əqdi bağlanmalıdır yoxsa qadın başqa kişiyə ərə getmədən ona halal olmur?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?