Kitabın adı:      Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin
Kateqoriya:      Əqidə
Kitab sırası:      5
Müəllif:      İbn əl-Qayyim əl-Cəvziyyə
Format:      Pdf
Tərcümə:      Rasul Ömərov və Mahmud Qəhrəmanov
Tarix:      2011-05-21
Mənbə:      www.favaid.com
Səhifə sayı:      341
Dil:      Azəri
Həcmi:      2.74  MB
Üzlük:      no-img_eng.gif
Yükləmə linki:      Yüklə
Qısa təsvir:     

Səbir, şükür, əxlaq və zühd müsəlman üçün ən əhəmiyyətli mövzulardandır. Bunun əhəmiyyəti bizim bu zamanımızda xüsusilə qabarıqdır. Bu mövzularda qələm ustası olan alimlərin başında gələnlərdən biri də İmam İbn əl-Qayyim əl-Cəvziyyədir. İbnul-Qayyimin yazdığı bu kitab əsasən səbir mövzusu ilə bağlı olsa da təfsir, hədis, əqidə, fiqh və ərəb dili mövzularını da öz əhatəsinə almışdır. Kitabı digər qədim kitablardan fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də kitabın gözəl tərtibdə yazılmasıdır, beləki, oxucu oxuyarkən kitabın üslubunda bir çətinliklə qarşılaşmır. Kitab alimlər arasında məşhurdur və Muhamməd əl-Mənbici, Abdur-Rauf əl-Munəvi, Mənsur əl-Buhuti kimi alimlər öz əsərlərində kitabdan nəql ediblər. Kitabı yəmənli məşhur alim Alləmə Əmir əs-Sanani qısaldaraq onun müxtəsərini müsəlmanlara təqdim edib.

 

 

 

   

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (9341)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5719)
Xilafət yoxsa Xurafat (5092)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4536)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4444)
Düzgün etiqadın şərhi (4300)
Lumatul İtiqad (4247)
İxlas kəliməsinin fəziləti (4051)
Sübh namazının vaxtı (3541)
Mushafu Muallimit-Təcvid (3208)