Kitabın adı:      İmam əş-Şafinin əqidəsi
Kateqoriya:      Əqidə
Kitab sırası:      4
Müəllif:      Muhamməd bin Rasul əl-Bərzənci
Format:      Pdf
Tərcümə:      Əşyab Qubavi
Tarix:      2010-08-20
Mənbə:      www.favaid.com
Səhifə sayı:      40
Dil:      Azəri
Həcmi:      578  KB
Üzlük:      no-img_eng.gif
Yükləmə linki:      Yüklə
Qısa təsvir:     

 

 

 

İmam əş-Şafinin əqidəsini qısa şəkildə özündə cəm edən bu kitab sünni əqidəsini öyrənmək üçün susuz olan müsəlmanlar üçün səhralıqda nadir tapılan bir vahə kimidir. Kitabın müəllifi öz zamanında Mədinə şəhərində şafi'i üləması arasında müfti olub. Kitabı da özünün dediyi kimi bidət əhlinə qarşı bir cavab olaraq yazmışdır. Lakin kitab əhli-sünnətin imamı əş-Şafi'nin bütün əqidəsini əhatə etmir. Buna baxmayaraq öz mövzusunda misli olmayan bir kitabdır.

 

 

 

   

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (9151)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5622)
Xilafət yoxsa Xurafat (4995)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4426)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4325)
Düzgün etiqadın şərhi (4183)
Lumatul İtiqad (4136)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3949)
Sübh namazının vaxtı (3478)
Mushafu Muallimit-Təcvid (3121)