Kitabın adı:      İxlas kəliməsinin fəziləti
Kateqoriya:      Əqidə
Kitab sırası:      1
Müəllif:      İbn Rəcəb əl-Hənbəli
Format:      Pdf
Tərcümə:      Samir Firdovsioğlu
Tarix:      2009-01-23
Səhifə sayı:      59
Dil:      Azəri
Həcmi:      612  KB
Üzlük:      no-img_eng.gif
Yükləmə linki:      Yüklə
Qısa təsvir:     

Əziz müsəlmanlar! Sizlərə hər bir müsəlmanın bilməsi vacib olan məsələ haqqında gözəl bir risalə təqdim edirik. Bu risalənin müəllifi böyük alim Hafiz İbn Rəcəbdir. İbnul-Qayyim əl-Cəvziyyə’nin tələbəsi olan İbn Rəcəb - rahiməhullah- sələfin sağlam əqidəsi barədə bir çox əsərlər yazmışdır. Bu risalə də onun yazdığı o mübarək əsərlərdən biridir. Şəhadət kəliməsinin əhəmiyyəti nədir? İnsanın Cənnətə daxil olması üçün nə tələb olunur? Şəhadət kəliməsinin şərtləri nədir? Bütün bu suallara bu risaləmizdə cavab tapa bilərsiniz.

   

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (9341)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5719)
Xilafət yoxsa Xurafat (5092)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4536)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4443)
Düzgün etiqadın şərhi (4300)
Lumatul İtiqad (4247)
İxlas kəliməsinin fəziləti (4051)
Sübh namazının vaxtı (3541)
Mushafu Muallimit-Təcvid (3207)