Kitabın adı:      Şərhus-Sunnə
Kateqoriya:      Əqidə
Kitab sırası:      6
Müəllif:      Əbu Muhamməd əl-Bərbəhəri
Format:      Pdf
Tərcümə:      Samir Firdovsioğlu
Tarix:      2012-07-24
Mənbə:      www.favaid.com
Səhifə sayı:      118
Dil:      Azəri
Həcmi:      578  KB
Üzlük:      cover
Yükləmə linki:      Yüklə
Qısa təsvir:     

Hicri üçüncü əsrin sonu və dördüncü əsrin əvvəllərində yaşamış İmam Əbu Muhamməd əl-Bərbəhəri bu kitabında müsəlmanlar üçün əhəmiyyətli olan əqidə məsələlərini və sünnətlə bağlı bəzi məsələləri zikr etmişdir. əl-Bərbəhəri Bağdadda doğulub və orada yaşamışdır. Xilafətin paytaxtı olan Bağdad həm də elm və mədəniyyət ocağı idi. Kitab öz zamanının elmi mühitini təmsil edir və bu baxımdan əvəz edilməz bir kitabdır.

 

 

 

   

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (9174)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5632)
Xilafət yoxsa Xurafat (5002)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4437)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4340)
Düzgün etiqadın şərhi (4194)
Lumatul İtiqad (4146)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3960)
Sübh namazının vaxtı (3482)
Mushafu Muallimit-Təcvid (3130)