Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (8554)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5270)
Xilafət yoxsa Xurafat (4651)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4046)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (3940)
Düzgün etiqadın şərhi (3839)
Lumatul İtiqad (3773)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3603)
Sübh namazının vaxtı (3201)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2835)