Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (7800)
Təravih namazı rukətlərin sayı (4819)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (3659)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (3571)
Düzgün etiqadın şərhi (3488)
Lumatul İtiqad (3407)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3266)
Sübh namazının vaxtı (2826)
Xilafət yoxsa Xurafat (2545)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2523)