Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (9341)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5719)
Xilafət yoxsa Xurafat (5092)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4536)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4443)
Düzgün etiqadın şərhi (4300)
Lumatul İtiqad (4246)
İxlas kəliməsinin fəziləti (4050)
Sübh namazının vaxtı (3541)
Mushafu Muallimit-Təcvid (3206)