Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (8554)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5268)
Xilafət yoxsa Xurafat (4641)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4044)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (3940)
Düzgün etiqadın şərhi (3838)
Lumatul İtiqad (3771)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3601)
Sübh namazının vaxtı (3199)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2834)