Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (8368)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5142)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (3940)
Xilafət yoxsa Xurafat (3886)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (3843)
Düzgün etiqadın şərhi (3751)
Lumatul İtiqad (3681)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3508)
Sübh namazının vaxtı (3110)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2745)