Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (8490)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5206)
Xilafət yoxsa Xurafat (4301)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4004)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (3901)
Düzgün etiqadın şərhi (3803)
Lumatul İtiqad (3739)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3569)
Sübh namazının vaxtı (3159)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2792)