Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (8757)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5415)
Xilafət yoxsa Xurafat (4798)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4185)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4085)
Düzgün etiqadın şərhi (3969)
Lumatul İtiqad (3912)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3729)
Sübh namazının vaxtı (3336)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2947)