Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (8905)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5490)
Xilafət yoxsa Xurafat (4871)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4286)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4167)
Düzgün etiqadın şərhi (4044)
Lumatul İtiqad (3995)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3808)
Sübh namazının vaxtı (3396)
Mushafu Muallimit-Təcvid (3007)