Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (9055)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5577)
Xilafət yoxsa Xurafat (4948)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4367)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4264)
Düzgün etiqadın şərhi (4130)
Lumatul İtiqad (4078)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3895)
Sübh namazının vaxtı (3449)
Mushafu Muallimit-Təcvid (3085)