Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (8758)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5416)
Xilafət yoxsa Xurafat (4798)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4186)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4086)
Düzgün etiqadın şərhi (3970)
Lumatul İtiqad (3912)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3729)
Sübh namazının vaxtı (3337)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2947)