Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (8492)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5208)
Xilafət yoxsa Xurafat (4306)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4004)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (3902)
Düzgün etiqadın şərhi (3804)
Lumatul İtiqad (3740)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3571)
Sübh namazının vaxtı (3159)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2794)