Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (7962)
Təravih namazı rukətlərin sayı (4911)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (3741)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (3644)
Düzgün etiqadın şərhi (3556)
Lumatul İtiqad (3480)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3330)
Xilafət yoxsa Xurafat (2927)
Sübh namazının vaxtı (2899)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2585)