Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (8750)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5411)
Xilafət yoxsa Xurafat (4794)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4178)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4079)
Düzgün etiqadın şərhi (3964)
Lumatul İtiqad (3907)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3723)
Sübh namazının vaxtı (3333)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2945)