Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (7976)
Təravih namazı rukətlərin sayı (4925)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (3749)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (3653)
Düzgün etiqadın şərhi (3562)
Lumatul İtiqad (3486)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3336)
Xilafət yoxsa Xurafat (2955)
Sübh namazının vaxtı (2919)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2590)