Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (8367)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5141)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (3939)
Xilafət yoxsa Xurafat (3885)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (3842)
Düzgün etiqadın şərhi (3750)
Lumatul İtiqad (3681)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3508)
Sübh namazının vaxtı (3109)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2745)