Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (7948)
Təravih namazı rukətlərin sayı (4890)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (3734)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (3640)
Düzgün etiqadın şərhi (3552)
Lumatul İtiqad (3476)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3327)
Xilafət yoxsa Xurafat (2892)
Sübh namazının vaxtı (2886)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2579)