Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (8756)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5415)
Xilafət yoxsa Xurafat (4798)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4183)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4084)
Düzgün etiqadın şərhi (3968)
Lumatul İtiqad (3911)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3728)
Sübh namazının vaxtı (3335)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2947)