Əqidə

İstiğasə haqqında məzhəblərin görüşü vardırmı?

Sual: Əssəlamu Aleykum Va Rahmətullah,Samir qardaş.Belə bir sualım var.İstiğasə haqqında məzhəblərin görüşü nədir?

Kiməsə “Qurban olum” demək barədə

Sual: Əs-sələmu aleykum, sizdən məni çox narahat edən bir şey barədə soruşmaq istəyirdim. Günümüzdə insanlar “Sənə qurban olum” və ya “Qurbanın olum” kimi ifadələr işlədirlər. Bu sözləri söyləmənin hökmü nədi, şirk ola bilərmi? Bunu söyləyənin hansı niyyətlə söyləməsinə baxılarmı? Allah elminizə bərəkət versin.