Kitab Analizi

"Fiqhus-Sunnə", Seyyid Sabiq

Bu, məşhur və geniş yayılmış bir kitabdır və kitabda elm tələbəsi üçün fayda vardır, çünki elm tələbəsi üçün asan və sadələşdirilmiş bir kitabdır. Kitabda müəllifin etimad etdiyi, lakin elm əhlinin zəif saydığı görüşlər də vardır. Arasında səhih, həsən və zəif olan hədislər də kitabda yer almışdır. Xülasə olaraq deyirik ki, bu kitab da digər kitablar kimidir, lakin digər kitablardan üslubunun asanlığı, tərtibinin gözəlliyi ilə seçilir. Kitabın ehtivasının təqdim olunma keyfiyyəti savadlı təbəqənin hamısına münasibdir.

Lakin ümmətinə fayda verəcək bir alim olmaq istəyən və elmi bünövrəyə sahib olan bir tələbənin elm əhli yanında qəbul olunmuş yola uyğun olaraq fiqh öyrənməsi lazımdır və biz bunu dəfələrlə şərh etmişik.

 

Şeyx Abdulkərim əl-Xudayr

http://www.khudheir.com/text/716

 

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (9341)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5719)
Xilafət yoxsa Xurafat (5092)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4536)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4444)
Düzgün etiqadın şərhi (4300)
Lumatul İtiqad (4247)
İxlas kəliməsinin fəziləti (4051)
Sübh namazının vaxtı (3542)
Mushafu Muallimit-Təcvid (3208)