Kitab Analizi

"əl-Kafi", İbn Qudamə

Bu elə bir kitabdır ki, onun müəllifi orada İmam Əhməd'dən gələn rəvayətlərin çoxunu, hər rəvayətin dəlilini, hər bir rəvayətin mənbəyini zikr edir. Bu, kitabın üstün xüsusiyyətidir, lakin kitab yalnız məzhəbin görüşləri barədədir, məzhəbdən kənara çıxmır.

 

Şeyx Abdulkərim əl-Xudayr

http://www.khudheir.com/text/913

 

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (9151)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5622)
Xilafət yoxsa Xurafat (4995)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4424)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4325)
Düzgün etiqadın şərhi (4183)
Lumatul İtiqad (4136)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3949)
Sübh namazının vaxtı (3478)
Mushafu Muallimit-Təcvid (3120)