Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (9343)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5720)
Xilafət yoxsa Xurafat (5094)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4537)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4445)
Düzgün etiqadın şərhi (4301)
Lumatul İtiqad (4248)
İxlas kəliməsinin fəziləti (4052)
Sübh namazının vaxtı (3543)
Mushafu Muallimit-Təcvid (3210)