Təharət

Sular

Təharət Üçün İcazəli Olan Sular

Təharət mütləq su ilə edilir, yəni təmizlik etmək üçün istifadəsi əlverişli olan sulara “mütləq sular” deyilir.

Təharət Kitabı

Müqəddimə

         Fiqh kitabları adətən təharət babı ilə başlayır. Fəqihlər əhəmiyyətinə görə ibadət bölümünü fiqh kitablarında digər bölümlərdən daha əvvəldə verirlər.